Produkty i rozwiązania do destylacji z parą wodną

Do oznaczania substancji lotnych w parze

Destylacja jest jedną z najstarszych metod rozdzielania substancji. Technologia ta została rozwinięta w kierunku bardziej wydajnej  destylacji z parą wodną, która zapewnia bezpieczniejsze, szybsze i bardziej powtarzalne wyniki dla tego samego zakresu próbek. Zdolność substancji do oddzielenia za pomocą pary wodnej jest wykorzystywana w wielu obszarach analitycznych w celu określenia jakości lub ilości tych substancji.

W analizie żywności zawartość lotnych zasadowych związków azotu wykorzystywana jest do określenia świeżości ryb i przetworów rybnych. Należy monitorować zawartość SO2 w żywności i napojach pod kątem zgodności z ustawowymi maksymalnymi wartościami granicznymi. W żywności takiej jak suszone owoce, wino i krewetki dwutlenek siarki jest stosowany jako środek konserwujący i należy go odpowiednio określić. W laboratoriach winiarskich w ramach wymogów dotyczących etykietowania analizowana jest zawartość alkoholu w napojach alkoholowych oraz zawartość SO2 i siarczynów. Zawartość kwasów lotnych jest ważnym parametrem wpływającym na smak wina. W produkcji piwa stężenie wicynalnych diketonów wykorzystuje się do oceny procesu fermentacji i smaku piwa. W analizach środowiskowych określa się zawartość amonu, liczbę fenolową i zawartość cyjanków (stężenie cyjanowodoru) w glebach i wodzie. W przypadku klejów aminoplastycznych o skuteczności klejów decyduje zawartość formaldehydu. W przypadku materiałów drewnianych zawartość formaldehydu służy do klasyfikacji materiałów zgodnie z ustawowymi limitami emisji.

Steam distillation with titration

Steam distillation with subsequent titration provides a quantitative result in the quickest, most direct way. The collected distillate is counter-titrated immediately after distillation by adding the titration solution and the result is calculated.

The method is used to determine TVB-N volatile basic nitrogen compounds in fish and fish products in accordance with BVL L10.00-3, to analyse ammonium nitrogen in soils and water, and to determine the SO2 content in food. Analysing volatile acids in wine requires the sample to be heated to the boiling point before titration in order to remove any CO2. The sample is then titrated with NaOH. Steam distillation and titration with NaOH are also used to determine the formaldehyde content in adhesives and wood materials.

Steam distillation to prepare samples for subsequent quantitative determination using other methods

The substance that is volatile in steam is separated out of the sample matrix using steam distillation and then, depending on the sample matrix and the analyte, it is then determined quantitatively either photometrically, by measuring the density or using other methods. To determine the phenol index in soils and water, for example, German standard method DIN 38409 is applied to photometrically analyse the expelled phenols and other compounds capable of oxidative bonding. Photometry is also used in quantitative determination of cyanide in water, soils and sludges in accordance with DIN 38405. Vicinal diketones in beer are also determined photometrically after expulsion, in accordance with MEBAK. The alcohol content of beverages, by contrast, is determined by measuring the density of the distillate. The OIV specifications apply here to wine.