Metody chemii analitycznej według C. Gerhardt

Zarówno analizy jakościowe, jak i ilościowe są przypisane do chemii analitycznej jako jej części. Podczas gdy analizy jakościowe koncentrują się na identyfikacji substancji - tak zwanego analitu - chemia ilościowa zajmuje się określaniem ilości substancji w materiale próbki.

Wiele ilościowych procedur analitycznych stosowanych do dziś opiera się na metodach z XIX wieku. Instrumenty oparte na metodach Kjeldahl'a, Dumas'a i Soxhlet'a są one używane po dziś dzień.

Jednak te nowoczesne instrumenty są obecnie prawie całkowicie zautomatyzowane i dlatego zapewniają stałe warunki analityczne. Wyjaśnienia dotyczące metod ręcznych, ich zakresu zastosowań i automatycznych systemów analitycznych, które się z nich rozwinęły, można znaleźć na kolejnych stronach.

Jeśli szukasz konkretnych zastosowań dla różnych metod, zapoznaj się z naszą ofertą i rozwiązanymi aplikacjami.