Produkty i rozwiązania do hydrolizy

Do oznaczania zawartości tłuszczu całkowitego

Oznaczanie zawartości tłuszczu jest jedną z najważniejszych procedur w analizie żywności. Podczas gdy w przypadku niektórych próbek wystarczająca jest prosta ekstrakcja wolnego tłuszczu, w przypadku próbek takich jak mleko składniki tłuszczu są związane i muszą zostać rozpuszczone. Dlatego konieczne jest, aby w celu oznaczenia zawartości tłuszczu całkowitego metodą Weibulla-Stoldta lub Weibulla-Berntropa próbki zostały najpierw poddane hydrolizie kwasowej. Do metody tradycyjnej C. Gerhardt oferuje aparat ręczny oparty na seryjnym stole grzejnym. Dzięki innowacyjnemu HYDROTHERM wszystkie etapy procesu hydrolizy zostały zintegrowane w zamkniętym systemie i całkowicie zautomatyzowane. W połączeniu z urządzeniami ekstrakcyjnymi SOXTHERM oznaczanie tłuszczu można zatem łatwo, ekonomicznie i bezpiecznie przeprowadzić w każdym laboratorium.