Produkty i rozwiązania do oznaczania białka

Do oznaczania białka według Kjeldahla i Dumasa

Białko wchodzi w skład niemal wszystkich artykułów spożywczych i pasz dla zwierząt. Zawartość białka obliczana jest ze współczynnikiem białka (w zależności od rodzaju próbki) na podstawie określonej zawartości azotu w próbce i stanowi decydujące kryterium jakości i ceny produktu. Ponadto stanowi część obowiązkowej informacji o środkach spożywczych wraz z węglowodanami, cukrem, tłuszczem, błonnikiem pokarmowym i sodem. W rezultacie analiza ta ma ogromne znaczenie dla branży paszowo-spożywczej.

Po badaniu analitycznym produkty są oznakowane odpowiednimi informacjami o wartościach odżywczych w celach informacyjnych dla konsumenta. Deklaracja ta jest obowiązkowa dla producentów na mocy prawa krajowego i międzynarodowego.

Ponieważ zawartość białka oblicza się na podstawie zawartości azotu, do analizy stosuje się te same metody, co do oznaczania azotu: Kjeldahla, Dumasa i NIR.