Analizy i Metody

C. Gerhardt automatyzuje etapy procesu w klasycznych procedurach, redukując liczbę błędów i pomagając laboratoriom poprawiać produktywność, niezawodność analiz i bezpieczeństwo pracy. Standaryzujemy warunki analiz oraz zapewniamy ważność i powtarzalność analiz.

Nie zadowala nas jednak wyłącznie skupienie się na technicznej stronie produkcji precyzyjnych systemów analitycznych. Jesteśmy również zainteresowani optymalizacją aspektów aplikacyjnych naszych produktów. Chcemy być konsultantem i doradcą naszych klientów, współpracując z nimi, aby opanować ich trudną pracę ze zmieniającymi się materiałami próbnymi i zadaniami analitycznymi.