Produkty i rozwiązania do oznaczania azotu

For nitrogen analysis acc. to Kjeldahl and Dumas

Azot jest niezbędnym pierwiastkiem chemicznym i można go znaleźć w różnych związkach w wielu naturalnych źródłach i przetworzonych produktach.  Określenie zawartości azotu jest zatem istotnym aspektem w wielu branżach i laboratoriach. Na przykład w  analizie żywności zawartość azotu w niej jest określana w celu późniejszego zbadania zawartości białka za pomocą współczynnika białka. Na przykład w przemyśle rolniczym, oznaczanie azotu w nawozach  jest szczególnie ważne, ponieważ zawartość azotu jest istotną częścią składników odżywczych dostarczanych roślinom, a tym samym ma wpływ na jakość i cenę. W przemyśle chemicznym zawartość azotu ma ogromne znaczenie dla kontroli jakości, ponieważ jest to wskaźnik jakości np. opon (gumy) lub dodatków do paliw.

W analityce do oznaczania azotu stosuje się głównie trzy różne metody: Analiza Kjeldahl'a (mokra metoda chemiczna), the Metoda Dumas'a (analiza spalania) and NIR (podczerwień). Podczas gdy metoda Kjeldahla jest nadal ostateczną międzynarodową metodą referencyjną analizy azotu, metoda spalania Dumasa staje się coraz bardziej popularna. Alternatywnie stosowana jest również metoda NIR, ale w tym przypadku analiza musi być regularnie kalibrowana metodą referencyjną, np. metodą Kjeldahla.

Nitrogen determination acc. to the method of Johan Kjeldahl

The nitrogen/protein analysis according to Kjeldahl is up to date still the reference method in analytics. With its high degree of versatility, the method is suitable for many applications, e.g. food analysis, feed analysis, soil or water analysis. In addition to the versatility, the very high precision also speaks for the method. Particularly in case of highly inhomogeneous sample material, there is hardly any alternative to Kjeldahl due to the high weight of the sample.

Learn more

Nitrogen determination acc. to the method of Jean Dumas

While acid digestion according to Kjeldahl destroys the organic sample in a rather rustic way, combustion offers a more elegant and time-saving option. The sample is oxidised in a controlled manner and the resulting gaseous products are subjected to further analysis.

Learn more