Nadzorowanie procesów: laboratorium aplikacyjne

  • Wspieranie fazy rozwoju

Systemy analityczne C. Gerhardt spełniają kryteria dokładności określone przez normy krajowe jak i międzynarodowe. Aby je zapewnić nasze laboratorium testuje nowe systemy podczas ich opracowywania

  • Wewnętrzne i zewnętrzne zarządzanie jakością

Wszystkie procedury zawsze mogą być ulepszone. Dlatego nasi koledzy z laboratorium aplikacyjnego razem z wewnętrznym działem zarządzania jakością codziennie pracują nad usprawnieniem procesów analitycznych.

  • Współpraca w zakresie wsparcia aplikacji

Jako bezpośrednie źródło wiedzy i doświadczenia, możemy szybko udzielić praktycznych odpowiedzi na pytania. Pomagamy klientom uzyskać wyniki, których potrzebują. Robimy to wspólnie, badając skład próbki, sposób jej przygotowania, metodę pracy klienta i późniejszą interpretację wyników. Wspólnymi siłami wypróbowujemy różne rozwiązania co prowadzi do stworzenia działającej aplikacji.